IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English

Instruktionsfilmer för idha-Online

1. Avdelningen “Utvärdera” är borta
I version 2.2 har vi separerat avdelningen “Utvärdera” till två olika avdelningar för Analys och Rapporter.
Klicka här för att se en film som visar detta.

2. Vad vill du ska visas i grafen
Det går att kryssa i vilken typ av information som ska visas i grafen. Det går även att visa indikeringar för out of scope, Färja/tåg, Händelser/fel och Start-/Slutland etc. Visa film

3. Grafverktyg
Det finns numer flera sätt att navigera i grafen förutom de vanliga zoom in och zoom ut;
Zoomning
Dra en ruta över den tidsintervall du vill zooma in på.
Panorering
Ta tag i grafen och dra den sidledes för att navigera.
Markering
Dra en ruta över den tidsintervall du vill markera. Då summeras alla aktiviteter inom markeringen. Visa film

4. Fokusera
När ni valt/markerat en tidsperiod kan man fokusera (eg. zooma in) på denna. Visa film

5. Visa överträdelser
När man markerar överträdelser i den nya analysen visas en klammer över den tidsperiod som är relevant för just den överträdelsen. Det visas även en förklarande text med tider etc. som påverkar överträdelsen (denna text finns från och med den 5 juli även med på samtliga överträdelserapporter) Visa film

6. Analysera flera förare och/eller fordon
Man kan även analysera flera förare och/eller fordon. Visa film

7. Länkad analys
Om man vid analys klickar på en aktivtet visas vilket fordon eller vilken förare som utfört aktiviteten. Om föraren eller fordonet finns i företaget visas en länk. Klickar man på denna länk visas ytterligare ett analysfönster direkt under det analysfönstret du klickade i. Dessa blir då ett gemensamt analysfönster som är synkroniserat i tid. Alla grafverktyg påverkar nu hela fönstret. Aktiviteter som utförts av andra än den förare och det fordon som analyseras visas i en svag grå ton. Visa film

8. Summera samma aktivitet
Om exempelvis en dygnsvila sträcker sig över midnatt delas aktiviteten vila upp i två aktiviteter. Detta gör att man måste lägga ihop två tider för att få fram den totala tiden för vila. I den nya analysen kan man klicka två gånger på samma aktivitet för att utöka markeringen till intilliggande aktiviteter (som är av samma typ) och få dessa summerade. Visa film

Samtliga filmer är utan ljud.

 

För att kunna se dessa filmer kan det i vissa fall krävas att tilläggsprogram installeras eller tillåts öppna filerna. Om inte nedladdningen av nödvändiga tillägg påbörjas automatiskt, klicka här.

De filer som finns på detta demokonto är inte alltid representativa då de inte kommer från aktiva förare eller fordon.