IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English

Lisa

Lisa är en applikation för överföring av sparade färdskrivarfiler till idha-Online. I Lisa ställer man in när och hur ofta filer ska laddas upp, från vilka mappar/foldrar och till vilka respektive konton på idha-Online filerna ska överföras till. Lisa installeras som en bakgrundstjänst och efter konfiguration laddar Lisa upp filer till idha-Online med automatik och utan användarinteraktion.

Med hjälp av Lisa kan man på ett enkelt sätt överföra färdskrivarfiler från andra system för kopiering av färdskrivarfiler till i idha-Online.

Systemkrav
  • Windows 7 eller senare
  • Internetanslutning