IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English

idha-Online

idha-Online är ett webbaserat system för lagring och utvärdering av data från digitala färdskrivare. idha-Online är utvecklat i Sverige med fokus på användarvänlighet och på att spara tid. Med idha-Online kan hanteringen av digitala färdskrivare skötas med automatik istället för att stjäla tid.

Genom integrationer med ledande leverantörer av telematiksystem kan förarkort och färdskrivare kopieras helt och hållet med automatik. idha-Online erbjuder även automatisk överträdelsekontroll av kör- och vilotidsreglerna, vägarbetstidslagen samt handhavande enligt EU förordning 165/2014.

Med idha-Online håller du enkelt reda på om färdskrivare och förarkort har kopierats i tid, du ser också direkt om och i så fall vart det saknas en kopiering. Om det finns förare som behöver utbildning vad gäller lagar och regler, kan man specifikt se vilka förare det gäller och vad de behöver ökad kunskap om.

För att öka kunskapen kring lagar och regler finns förklaringar till överträdelser i form av tydliga diagram och rapporter, ett av huvudmålen med idha-Online är att stödja åkerier i arbetet att minska antalet lagöverträdelser.

idha-Online är ett fleranvändarsystem där man kan fördela olika ansvarsområden till olika användare. Förare kan tilldelas en inloggning för att med egen dator och kortläsare kopiera sitt förarkort till idha-Online, en användare kan också tilldelas ansvar till ett driftställe med mera.

idha-Online har nu utvecklats och sålts i över tio år, lika länge som som det har funnits digitala färdskrivare. idha-Online ska hela tiden utvecklas till det bättre, ursprunglig vision och ledord är dock oförändrade, användarvänlighet, tidsbesparing, ökad kunskap och färre lagöverträdelser.

Systemkrav
  • Internetanslutning
  • Webbläsare: Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 11 eller senare