IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English

Integrationer

 • Färdskrivarfiler från andra system

  • Automatisk filuppladdning till idha-Online

   Det finns många olika produkter och system för att kopiera färdskrivare och förarkort, manuellt eller via fjärravläsning, oavsett vilket kan idha-Online alltid ta emot de kopierade färdskrivarfilerna. För att ladda upp färdskrivarfiler till idha-Online krävs minimal arbetsinsats, ofta kan det göras helt automatiskt. Kontakta oss för mer information om sammarbete vad gäller digitala färdskrivare.

 • Befintliga Integrationer

  • Volvo – Dynafleet / Volvo Connect

   Vi har med Volvo Trucks tagit fram en systemintegration med Dynafleet, för gemensamma kunder möjliggör det att man nu med fjärravläsning helt automatiskt kan kopiera och lagra förarkort- och färdskrivardata i idha-Online.

  • Transics a WABCO company inom ZF-group

   För gemensamma kunder som har Transics/TX-Connect för fjärrkopiering erbjuder vi automatisk överföring av färdskrivarfiler för lagring och utvärdering i IHDA Online.

  • MAN

   Vi erbjuder nu en lösning för automatisk överföring av färdskrivardata från Logiweb till idha-Online.

  • Scania

   Vi har i ett samarbete med Scania utvecklat en lösning för automatisk överföring av färdskrivarfiler för lagring och utvärdering i idha-Online.

  • Webfleet

   För gemensamma kunder som har Webfleet Solutions för fjärrkopiering erbjuder vi automatisk överföring av färdskrivarfiler för lagring och utvärdering i IDHA Online.

  • Fordonskontroll Sverige AB

   Fordonskontroll är ett webbaserat system för fordonsadministration. Gemensamma kunder får utökad funktionalitet genom vår systemintegration.

  • Vehco-Vehicle Communications Sweden AB

   För gemensamma kunder erbjuder vi lagring och utvärdering av digital färdskrivardata.

  • TransPA AB

   TransPA är ett system för personaladministration, för gemensamma kunder erbjuder vi vår tjänst för automatisk kontroll av kör- och vilotidsregler, samt även överföring av föraraktiviteter för utvärdering av körscheman.

  • Aplicom

   För gemensamma kunder erbjuder vi idha-Online för lagring och utvärdering av digital färdskrivardata. För färdskrivare med stöd för fjärravläsning är idha-Online också integrererad som mottagare av fjärravlästa filer.

  • Fleetech

   För gemensamma kunder erbjuder vi lagring och utvärdering av digital färdskrivardata.

  • FleetBoard

   Vi har tillsammans med Daimler FleetBoard GmbH tagit fram en integration mellan Fleetboard och idha-Online, denna integration möjligggör att man nu med FleetBoard helt automatiskt kan kopiera och lagra förarkort- och färdskrivardata i idha-Online.