IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English

Privacy policy

Idha Sweden AB (IDHA) är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

När du blir kund hos IDHA samlar vi in dina kontaktuppgifter: Företagsnamn/namn, organisationsnummer/personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.

IDHA verkar som personuppgiftsbiträde med tjänsten idha-Online. I tjänsten lagras digital färdskrivardata från förarkort samt färdskrivare. Vidare lagras data om användare av tjänsten. Tjänsten idha-Online används för att enklare kunna efterleva de lagliga krav som ställs i Kör- och Vilotidsförordningen samt Vägarbetstidslagen. För en mer detaljerad beskrivning av tjänsten idha-Online se ”Personuppgiftsbiträdesavtal” i filarkivet.

IDHA varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter, uppladdad färdskrivardata eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail. När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende. IDHA använder dina kontaktuppgifter enligt befintligt idha-Online konto eller annan lämnad uppgift för att kunna fakturera de tjänster som är avtalade.

IDHA använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida och tjänsten idha-Online. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder tjänsten idha-Online eller hemsidan och ger möjlighet till att kundanpassa och göra tjänsten mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare.

 

GDPR – Din integritet är viktig för oss.

Vi förstår också hur viktig färdskrivardata/data är för din affär. Därför ser vi till att din färdskrivardata/data är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.
The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj och ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.
Vi på IDHA Sweden AB vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Vi har tagit fram policy och riktlinjer som är styrande för hela verksamheten.

Som vår kund är dina uppgifter trygga hos oss av flera skäl:

• Vi ser till att din färdskrivardata/data är skyddad på rätt sätt
• Vi är hängivna att följa de nya lagarna
• Vi hjälper dig att få ut det mesta av din färdskrivardata/data
• Vi ser till att ni får tillgång till all färdskrivardata/data när ni behöver det

 

Nedan en del av de funktioner tjänsten idha-Online stödjer samt åtgärder som är vidtagna under våren 2018:

• Vi har definierat och dokumenterat vilken laglig grund vi står på i vår behandling av personuppgifter.
• Vi har uppdaterade rutiner för dataöverföringar, hur länge vi behåller färdskrivardata/data i våra system, vad syftet är med existerande färdskrivardata/data, vem som ansvarar för färdskrivardata/data och vem som har tillgång till den.
• Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
• Vi utvecklar systemet idha-Online med ledordet ”Privacy by design”, vilket syftar till att vi i utvecklingsarbetet med tjänsten idha-Online hela tiden skall tänka på den personliga integriteten, mao inte spara mer data än vad som är nödvändigt för att förbättra tjänsten.
• Vi anpassar våra system för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till registerutdrag. Med förarinloggning ges möjlighet för en förare att se vilken färdskrivardata som sparas om hen. Nu informerar vi aktivt om denna möjlighet, som har funnits sedan starten av tjänsten 2007.
• Tjänsten är fullt förberedd för dataportabilitet med betydelsen att Ni närsomhelst kan hämta hem Er färdskrivardata.
• Tjänsten är vidare förberedd för radering av data. Då tjänsten används till att säkerställa andra lagliga krav (Kör- och Vilotidsförordningen / Vägarbetstidslagen) är det dock upp till den administrativt ansvarige för ett idha-Online konto att manuellt radera data. Tjänsten har dock även automatisk radering av data, se ”personuppgiftsbiträdesavtalet” i filarkivet på www.idha.se.
• Vi har sett till att de tredjepartsleverantörer vi använder oss av följer den nya förordningen.
• Om ni har frågor angående vårt löpande arbete med anpassning till GDPR-lagen så kan ni höra av er till info@idha.se eller slå en signal på 060-789 25 70

Om GDPR:

GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj 2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. I och med att GPDR är en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.