Mobilitetspaketet 2022

Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.
I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.
Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den 21 februari 2022.

Ändring som berörs i detta dokument:
Från och med den 2 februari 2022 ska förare manuellt registrera fordonets position varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns


Gränsförvaltningsåtgärder; gröna körfält

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om genomförandet av gröna körfält enligt riktlinjerna för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda folkhälsan och säkerställa tillgången på varor och viktiga tjänster.

Läs mer i Europeiska unionens officiella tidning.


Beslut om undantag på grund av Corona

På grund av läget har Transportstyrelsen beslutat om undantag i reglerna om kör- och vilotiderna.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Ladda ned beslutet här.


Vintern/vårens utbildningar

OBS!
På grund av smittspridningen av covid-19 har vi pausat alla våra utbildningar tillsvidare. Vi återkommer när läget har stabiliserat sig och vi återupptar utbildningarna igen.

Nu finns våra utbildningstillfällen för början av 2020 på vår utbildningssida. Det är IDHA Onlineutbildningen där vi går igenom de krav som finns på både förare och företaget. Vidare tar vi upp hur man jobbar med detta i IDHA Online.

Den andra utbildningen, “Digitala färdskrivare” är en utbildning där vi mer i detalj visar hur färdskrivarna fungerar och hur man gör manuell inmatning i alla lägen där man ska göra detta.

Vi har fått mycket positiv feedback på dessa kurser så passa på att anmäla er, antalet deltagare per tillfälle är begränsat.


GDPR anpassning av idha-Online

GDPR anpassning av idha-Online

Som Ni säkert hört talas om införs en ny dataskyddsförordning den 25 maj, ofta kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har arbetat med detta under våren för att säkerställa att lagring och behandling av data i idha-Online utförs på ett korrekt sätt.

IDHA verkar som personuppgiftsbiträde till Er med tjänsten idha-Online. I filarkivet på denna hemsida återfinns ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det avtalet förklarar vilka skyldigheter vi har för data som sparas i tjänsten idha-Online. Detta kan Ni fylla i, skriva ut och signera samt skicka till
IDHA Sweden AB, Norravägen 28, 856 50  SUNDSVALL. Vi signerar och returnerar det till Er.

Jag vill passa på att slå ett slag för “förarinloggning”. Om Ni skapar en förarinloggning så kan föraren själv logga in på Ert idha-Online konto. Hen ser naturligtvis enbart sitt eget förarkort, sparade filer samt noteringar. Föraren kan inte radera eller ändra data. Ni skapar en förarinloggning genom att klicka på en förare och till vänster klicka på “nyckel” symbolen. Ange ett användarnamn samt lösenord. Meddela föraren adressen www.idha.se samt kontonamn, användarnamn och lösenord.

Det kan även vara bra att se över Er lösenordspolicy (fliken konto – inställningar – redigera).

I filarkivet återfinns även en Policy för integritet och dataskydd (Privacy policy).

Vi arbetar vidare med att förbättra idha-Online systemet och fokus ligger alltid på hög säkerhet i kombination med användarvänlighet.

Om Ni har funderingar kring nya dataskyddsförordningen är Ni välkommen att slå en signal eller mejla.

Mvh / Jonas Weiss Sandström


Integrationsmöjligheter

Man kan få filer från Dynafleet, Fleetboard, MAN och Scanias färdskrivartjänster automatiskt överförda till idha-Online.

Vi är väldigt glada att vi kan erbjuda dessa integrationer tillsammans med flera andra integrationer med andra system.