Gränsförvaltningsåtgärder; gröna körfält

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om genomförandet av gröna körfält enligt riktlinjerna för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda folkhälsan och säkerställa tillgången på varor och viktiga tjänster.

Läs mer i Europeiska unionens officiella tidning.


Beslut om undantag på grund av Corona

På grund av läget har Transportstyrelsen beslutat om undantag i reglerna om kör- och vilotiderna.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Ladda ned beslutet här.


Vintern/vårens utbildningar

OBS!
På grund av smittspridningen av covid-19 har vi pausat alla våra utbildningar tillsvidare. Vi återkommer när läget har stabiliserat sig och vi återupptar utbildningarna igen.

Nu finns våra utbildningstillfällen för början av 2020 på vår utbildningssida. Det är IDHA Onlineutbildningen där vi går igenom de krav som finns på både förare och företaget. Vidare tar vi upp hur man jobbar med detta i IDHA Online.

Den andra utbildningen, “Digitala färdskrivare” är en utbildning där vi mer i detalj visar hur färdskrivarna fungerar och hur man gör manuell inmatning i alla lägen där man ska göra detta.

Vi har fått mycket positiv feedback på dessa kurser så passa på att anmäla er, antalet deltagare per tillfälle är begränsat.


GDPR anpassning av idha-Online

GDPR anpassning av idha-Online

Som Ni säkert hört talas om införs en ny dataskyddsförordning den 25 maj, ofta kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har arbetat med detta under våren för att säkerställa att lagring och behandling av data i idha-Online utförs på ett korrekt sätt.

IDHA verkar som personuppgiftsbiträde till Er med tjänsten idha-Online. I filarkivet på denna hemsida återfinns ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det avtalet förklarar vilka skyldigheter vi har för data som sparas i tjänsten idha-Online. Detta kan Ni fylla i, skriva ut och signera samt skicka till
IDHA Sweden AB, Norravägen 28, 856 50  SUNDSVALL. Vi signerar och returnerar det till Er.

Jag vill passa på att slå ett slag för “förarinloggning”. Om Ni skapar en förarinloggning så kan föraren själv logga in på Ert idha-Online konto. Hen ser naturligtvis enbart sitt eget förarkort, sparade filer samt noteringar. Föraren kan inte radera eller ändra data. Ni skapar en förarinloggning genom att klicka på en förare och till vänster klicka på “nyckel” symbolen. Ange ett användarnamn samt lösenord. Meddela föraren adressen www.idha.se samt kontonamn, användarnamn och lösenord.

Det kan även vara bra att se över Er lösenordspolicy (fliken konto – inställningar – redigera).

I filarkivet återfinns även en Policy för integritet och dataskydd (Privacy policy).

Vi arbetar vidare med att förbättra idha-Online systemet och fokus ligger alltid på hög säkerhet i kombination med användarvänlighet.

Om Ni har funderingar kring nya dataskyddsförordningen är Ni välkommen att slå en signal eller mejla.

Mvh / Jonas Weiss Sandström


idha-Online är uppdaterat

Den aktuella versionen är 2.7.2 och innehåller flera nyheter.

Läs om de förändringar vi gjort i Release notes.

 

IDHA Team


Utbildningar

Nu är vintern och vårens utbildningsschema klart och det går att boka in sig via vår utbildningssida.

 


Om IDHA-utbildningen
:

Vår ambition med dessa kurser är att informera om vad åkeriet och förarna ska kontrollera och ge tips på hur detta kan skötas.

Det finns idag bra möjligheter att sköta detta med hjälp av idha-Online, och vi jobbar löpande på att ytterligare förenkla detta arbete genom nya och förbättrade funktioner.

Kursen riktar sig i första hand till den/de som idag redan använder idha-Online och vill få en större inblick i systemet, driftledare samt till företagsledning.
1 hel dag ( 9-16 ) Lunch och fika ingår.
Max antal deltagare är beroende på lokal på resp. ort.

 

Om Instruktörskurs Digitala färdskrivare:

Under dagen går vi igenom vilka krav som finns och hur man hanterar de digitala färdskrivarna.
Vi går igenom både VDO och Stoneridge och alla deltagare får möjlighet att lära sig hantera båda modellerna.

Kursen riktar sig i första hand till någon eller några instruktörer inom företaget som i sin tur kan utbilda förarna.
1 hel dag ( 9-16 ) Lunch och fika ingår.
Max antal deltagare per kurs är 16 st

 

 

För att göra dessa kurser så bra som möjligt skulle vi gärna se att Ni som deltagit svarar på några korta frågor i detta frågeformulär. Det är helt anonymt om Ni så önskar.

Aktuellt kursprogram finns på utbildningssidan där Ni kan anmäla Er.

Varmt välkomna!

Jonas och Björn


Fler funktioner i idha-Online

Har ni aktiverat alla funktioner i idha-Online?

Det finns många olika kontroller av överträdelser och avvikelser i idha-Online, och vi får ofta frågor om ännu fler.

En vanlig fråga har varit hur man kan kontrollera om alla förare anger start- resp. slutland. Detta har visats i analysverktyget i flera år, men att kunna få en sammanställning har efterfrågats av många. Just denna funktion finns tillgänglig både på översiktssidan som en plug-in och i rapportform. För att få informationen på översiktssidan aktiverar ni den plug-in som heter “Hantering av digital färdskrivare” och rapporten finns tillgänglig i avdelningen “Rapporter”.

Denna funktion består av två kontroller; om start- och slutland finns angivet för varje arbetsdygn samt att manuell inmating är utförd för all tid under arbetspasset. Manuell inmatning ska ske för all tid som inte räknas som dygns- eller veckovila men det går inte att kontrollera tid före eller efter arbetspasset, därför kontrolleras endast ospecificerad tid under arbetspasset som är kortare än tre timmar (eftersom man kan dela upp dygnsvilan om en del är minst tre timmar).

Att behöva ange start- resp slutland har fått skarp kritik och anses av många som helt irrelevant. Men faktum är att denna angivelse är motsvarigheten till det man tidigare skrev på diagrambladen. När man anger start och/eller slutland skapas en markering med Namn, RegNr, Tidpunkt, Plats och Mätarställning både på förarkortet och i färdskrivarens minne.

Båda dessa kontrollpunkter anges i EEG 3821/85.

För att aktivera denna plug-in gör så här.

 

En annan kontroll som idag görs av Transportstyrelsen är efterlevnad av Vägarbetstidslagen (EG) 561/2006. Även detta finns i idha-Online och går att aktivera under “Konto” –> “Tilläggstjänster” –> “Vägarbetstidslagen” genom att göra så här.


INFORMATION Android (vers. 6.0) UPPDATERAD

Ni som använder Tachosys DigiBLU kan inte ha Android version 6.0 då den inte är kompatibel med de appar som styr DigiBLU. Uppdatera till nyare version.

Det finns en uppdatering till Android 6.0.1 och fredagen den 27 maj kom även en uppdatering till appen Digifob for Android som gör att det återigen fungerar som det ska.

 


Integrationsmöjligheter

Nu kan man få filer från Dynafleet, Fleetboard och Scanias färdskrivartjänster automatiskt överförda till idha-Online.

Vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda dessa integrationer tillsammans med flera andra integrationer med andra system.