IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English


Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.
I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid.
Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den 21 februari 2022.

Ändring som berörs i detta dokument:
Från och med den 2 februari 2022 ska förare manuellt registrera fordonets position varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns