IDHA Sweden AB

060-789 25 70 Svenska English


Vi vill tacka för det gångna året som verkligen varit annorlunda och önskar allt det bästa inför 2021. Vi har skänkt ett bidrag till Läkare utan gränser istället för julkort och gåvor.

God Jul och Gott Nytt År

IDHA Sweden AB