Gränsförvaltningsåtgärder; gröna körfält

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om genomförandet av gröna körfält enligt riktlinjerna för gränsförvaltningsåtgärder för att skydda folkhälsan och säkerställa tillgången på varor och viktiga tjänster.

Läs mer i Europeiska unionens officiella tidning.


Beslut om undantag på grund av Corona

På grund av läget har Transportstyrelsen beslutat om undantag i reglerna om kör- och vilotiderna.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Ladda ned beslutet här.