Utbildningar

Nu är vintern och vårens utbildningsschema klart och det går att boka in sig via vår utbildningssida.

 


Om IDHA-utbildningen
:

Vår ambition med dessa kurser är att informera om vad åkeriet och förarna ska kontrollera och ge tips på hur detta kan skötas.

Det finns idag bra möjligheter att sköta detta med hjälp av idha-Online, och vi jobbar löpande på att ytterligare förenkla detta arbete genom nya och förbättrade funktioner.

Kursen riktar sig i första hand till den/de som idag redan använder idha-Online och vill få en större inblick i systemet, driftledare samt till företagsledning.
1 hel dag ( 9-16 ) Lunch och fika ingår.
Max antal deltagare är beroende på lokal på resp. ort.

 

Om Instruktörskurs Digitala färdskrivare:

Under dagen går vi igenom vilka krav som finns och hur man hanterar de digitala färdskrivarna.
Vi går igenom både VDO och Stoneridge och alla deltagare får möjlighet att lära sig hantera båda modellerna.

Kursen riktar sig i första hand till någon eller några instruktörer inom företaget som i sin tur kan utbilda förarna.
1 hel dag ( 9-16 ) Lunch och fika ingår.
Max antal deltagare per kurs är 16 st

 

 

För att göra dessa kurser så bra som möjligt skulle vi gärna se att Ni som deltagit svarar på några korta frågor i detta frågeformulär. Det är helt anonymt om Ni så önskar.

Aktuellt kursprogram finns på utbildningssidan där Ni kan anmäla Er.

Varmt välkomna!

Jonas och Björn