Fler funktioner i idha-Online

Har ni aktiverat alla funktioner i idha-Online?

Det finns många olika kontroller av överträdelser och avvikelser i idha-Online, och vi får ofta frågor om ännu fler.

En vanlig fråga har varit hur man kan kontrollera om alla förare anger start- resp. slutland. Detta har visats i analysverktyget i flera år, men att kunna få en sammanställning har efterfrågats av många. Just denna funktion finns tillgänglig både på översiktssidan som en plug-in och i rapportform. För att få informationen på översiktssidan aktiverar ni den plug-in som heter “Hantering av digital färdskrivare” och rapporten finns tillgänglig i avdelningen “Rapporter”.

Denna funktion består av två kontroller; om start- och slutland finns angivet för varje arbetsdygn samt att manuell inmating är utförd för all tid under arbetspasset. Manuell inmatning ska ske för all tid som inte räknas som dygns- eller veckovila men det går inte att kontrollera tid före eller efter arbetspasset, därför kontrolleras endast ospecificerad tid under arbetspasset som är kortare än tre timmar (eftersom man kan dela upp dygnsvilan om en del är minst tre timmar).

Att behöva ange start- resp slutland har fått skarp kritik och anses av många som helt irrelevant. Men faktum är att denna angivelse är motsvarigheten till det man tidigare skrev på diagrambladen. När man anger start och/eller slutland skapas en markering med Namn, RegNr, Tidpunkt, Plats och Mätarställning både på förarkortet och i färdskrivarens minne.

Båda dessa kontrollpunkter anges i EEG 3821/85.

För att aktivera denna plug-in gör så här.

 

En annan kontroll som idag görs av Transportstyrelsen är efterlevnad av Vägarbetstidslagen (EG) 561/2006. Även detta finns i idha-Online och går att aktivera under “Konto” –> “Tilläggstjänster” –> “Vägarbetstidslagen” genom att göra så här.