Ökad kunskap, färre överträdelser, hantering av digitala färdskrivare enkelt och automatiskt.

IDHA Sweden utvecklar och säljer mjukvarulösningar för att stödja åkerier och verkstäder i deras hantering av data från digitala färdskrivare, från läsning av färdskrivare och färdskrivarkort till lagring och förädling i form av rapporter och analysverktyg.

Med hjälp av modern teknik erbjuder vi kostnadseffektiv hantering av färdskrivare där det mesta kan ske med enkel automatik.

IDHA Sweden AB

Till nyhetsarkivet